U kunt van Hookies Communications gebruikmaken door middel van het betalen van een uurtarief of een vooraf afgesproken totaalbedrag. Als het uitvoeren van een opdracht veel uren vergt, is het interessanter om vooraf een prijsafspraak te bedingen. U kunt dan profiteren van een interessante korting voor meerwerk. In beide gevallen zal er nog wel BTW worden doorberekend.